ВИКИ Б ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Настоящите Общи условия определят принципите за сключване и изпълнение на договор за продажба на стоки чрез Интернет магазина, правата и задълженията на страните, условията за доставка и цялостното обслужване на клиента.
Чрез Интернет магазина може да бъдат закупени само стоки с обявена в сайта цена. За останалите продукти е необходимо да се отправи запитване към съответното представителство на фирмата.

2. Страни по договора

2.1. Изпълнител по договора е фирма ВИКИ-Б ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък, пк 6100, кв. Васил Левски № 33, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123073001, наричана по-нататък „Интернет магазин“ (ИМ)
2.2. Клиент на ИМ може да бъде всяко юридическо и физическо лице.

3. Цени

3.1.  Всички цени, обявени в ИМ са в български лева, с включен 20% ДДС. Посочените цени не включват доставка. Доставката на всички видове заваръчни апарати е за сметка на ИМ.
3.2 ИМ периодично актуализира гамата предлагани продукти, съответно технически параметри на стоките и техните цени.
3.3. Заявена от клиента стока се доставя на цени, валидни при извършване на поръчката.
3.4. При получаване на пратката, към общата стойност на конкретната поръчка се добавя цената за доставка, изчислена на база действащите към момента на доставка тарифи на избраната от клиента куриерска фирма (с изключение на поръчка за заваръчен апарат, където доставката е безплатна за клиента).
3.2.  Начини на плащане
–  Банков превод:
Вики-Б ЕООД
ОББ АД – клон Казанлък
IBAN: BG21UBBS71251011527910
BIC: UBBSBGSF
–  Наложен платеж – клиентът заплаща дължимата сума на куриера при доставка на стоката.

4. Промени в поръчките

4.1.  Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си в рамките на деня, в който е направена. За промяна може да се свържете с ИM чрез контактната форма в Интернет страницата или чрез обаждане на посочен в нея телефонен номер.
4.2.  Ако промяната се извърши в следващ ден, ще бъде приета като нова заявка.
4.3.  В случай на продажба в рамките на промоция или разпродажба, изпълнението на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до изчерпване на наличностите или крайния срок, определени за тази форма на продажба.

5. Връщане на стока

5.1.  В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, клиентът има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. Предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.
5.2. Клиентът трябва да изпрати имейл с кратко обяснение за причините, довели до това решение.
5.3. При връщане на стоката, ИМ възстановява получените суми без неоправдано забавяне, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция.
5.4. ИМ възстановява сумите след обратно получаване на стоката. До момента на получаването й в ИМ, рискът от случайното й унищожаване или повреждане се носи изцяло от клиента.
5.5. Ако продуктите бъдат върнати в лошо състояние (стоките не трябва да са употребявани или повредени), ИМ може да откаже да ги получи обратно, като в този случай задържа платената сума и връща обратно стоката в срок от 3 работни дни за сметка на клиента.

6. Гаранционни условия, рекламация на продукти

6.1.  Гаранционният период, където е приложимо, се предоставя за всеки продукт поотделно и е отразен в неговата гаранционна карта.
6.2.  При повреда на оборудване в гаранционен срок или поява на несъответствие с декларираните параметри на някоя стока, ИМ е длъжен да я възстанови в нужния или първоначален вид.
6.3.  Клиентът може да предяви рекламация, свързвайки се с ИМ на електронна поща vikib.ltd@gmail.com и да уговори място и условия за обслужване на оборудването
6.4.  Срокът за разглеждане на рекламацията е 10 работни дни от датата на приемане на рекламираната стока от ИМ.

6.5. Търговската гаранция за всички продукти, произведени от Вики-Б ЕООД (заваръчни апарати, зарядни устройства и трансформатори) е 12 месеца, считано от датата на продажба. Производителят осигурява ПЪЛНА гаранция за всички заваръчни апарати, вкл. поема транспортните разходи до сервиза и обратно до клиента за своя сметка. Срокът за гаранционно обслужване е от 2 часа до 2 работни дни.
6.5.  Гаранцията не обхваща дефекти, причинени от:
• механична повреда в следствие на удар или проявена небрежност от страна на клиента.
• повреда с случай на форсмажорни обстоятелства като пожар, наводнение, природни бедствия и др.
• при опит за извършване на ремонт от неупълномощени лица
• неправилна експлоатация, използване на неподходящо ел.захранване, ползване на некачествени консумативи.
6.6. ИМ не носи отговорност за пропуснати ползи или други вреди, причинени на клиента по време на престоя на оборудването в сервиз.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  при обработване на лични данни

1. Администратор

Администраторът на личните Ви данни е ВИКИ-Б ЕООД, идентификационен номер: 123073001, с адрес за кореспонденция с. Енина 6142, ул. Димчо Астаджов 37, (наричан по-нататък „администратор“).

2. Категории лични данни

2.1. За целите на управление на човешките ресурси

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват следните данни:

 • Име, презиме, фамилия

 • Данни за образование и квалификация,

 • Данни за здравето,

 • Други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно‐осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по‐горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, НОИ, Банки, Застрахователни дружества и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

2.2. При взаимоотношения с клиенти и контрагенти

ВИКИ-Б ЕООД обработва необходимите лични данни съгласно член 6, параграф 1, точка (б) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета, които са необходими за сключване на договор с ВИКИ-Б ЕООД, включително:

 • Име, презиме, фмилия

 • Имейл адрес

 • Телефонен номер

 • Адрес за доставка

 • Адрес на плащане

 • Данни за банковата сметка

Също така обработваме следните лични данни:

 • Комуникация между администратора и клиента

 • Информация за използването на уебсайт, управляван от ВИКИ-Б ЕООД.

3. Срок на съхранение на личните Ви данни

В съответствие с приложимото право, с цел изпълнение на договора и неговото доказване, и бъдещо използване и защита на правата и задълженията на страните, съхраняването и обработката на лични данни със горепосочените цели е възможно за срок от 10 години от изпълнението на последната част на договора, освен ако в закона за запазване на документи не е уговорен по-дълъг период от време. Обработката, посочена по-горе, е възможна по силата на член 6, параграф 1, точка (б) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и Съвета: ” обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор”.

4. Предаване на лични данни на трети страни

Освен ако не се изисква от закона, ВИКИ-Б ЕООД няма да разкрива личните Ви данни на трети страни. ВИКИ-Б ЕООД декларира, че всички лични данни са поверителни и няма да бъдат разкривани на трети лица. Изключенията се отнасят за:

 • Превозвачи и пунктове за доставка – само личните данни, необходими за доставка на продуктите, ще бъдат разкрити на нашите партньори за доставка

Администраторът не възнамерява да предаде личните ви данни на друга държава (страна извън ЕС) или на международни организации.

5. Права на субектите на данни

Имате достъп и можете да актуализирате личните си данни по всяко време, като влезете в профила си на сайта ни. Съгласно условията, изложени в регламентите, имате следните права:

 • Да поискате от администратора достъп до личната ви информация

 • Информация за това, какви данни се обработват

 • Да актуализирате или поправите личната си информация

 • Заличаване на вашите лични данни, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събирани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и др.

 • Да ограничите обработката на личната Ви информация в определените от закона случаи

 • Да възразявате срещу обработването на личните Ви данни.

Ако имате въпроси или притеснения относно управлението или обработката на личните Ви данни, можете да се свържете с нас по електронната поща: vikib.ltd@gmail.com, или да се свържете със Службата за защита на личните данни.

6. Бисквитки

Нашият уеб сайт използва „бисквитки“, за да направи страниците ни по-подходящи, интересни и удобни за Вас. „Бисквитките“ са малки файлове, съхранени на Вашия компютър, смартфон или друго устройство и се използват в уеб браузъра Ви.

Уеб сайтът на „ВИКИ-Б“ ЕОmОД използва „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. Чрез съответна настройка на Вашия браузър, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт. В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол. Препоръчваме Ви да прочетете политиките за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Отхвърляне на „бисквитките“

Използването на „бисквитки“ е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“ по подразбиране. Можете да отхвърлите „бисквитките“ чрез уеб браузъра си или да ги ограничите до избраните от вас типове.

7. Защита на данните

Сигурността на данните е много важна за нас, така че сме въвели подходящи физически, електронни и управленски мерки за защита на данните, събрани от нашия уебсайт. Искаме обаче да Ви напомним, че предоставянето на информация по Интернет се извършва на ваша отговорност.

8. Промени в тази Политика за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност, за което ще Ви уведомяваме чрез публикуване на актуализирани правила на Интернет страницата ни www.viki-b.com.

Ние редовно преглеждаме спазването на Декларацията ни за поверителност, за да я приведем в съответствие с новите закони и разпоредби относно защитата на данните.

9. Свържете се с нас

В случай на въпроси или искания относно тези правила, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочения по-долу адрес за обслужване на клиенти или на електронния адрес: vikib.ltd@gmail.com

Телефон за контакт със служител по защита на личните данни: 0898 73 75 82

10. Ефективност

Тази политика за поверителност влиза в сила от 23.05.2018 г.